Отглеждане на ябълка: съвети и препоръки

Ябълката е най-често срещаната овощна култура за много домашни градини. Ако се грижите правилно, ще бъдете възнаградени с обилни реколти от сочни, сладки плодове година след година. Тази статия ще ви снабди с основна информация за отглеждане на ябълка.

Отглеждането на ябълкови дръвчета изисква внимание към няколко ключови фактора: избор на сорт, подходяща почва, засаждане, напояване, торене, резитба и борба с вредители и болести. С правилните грижи вашите дръвчета ще се развиват здрави и ще ви радват с богат добив от деликатесни плодове.

1. Избор на подходящо място за засаждане

1.1 Изисквания към температурата

При отглеждането на ябълка е важно да се има предвид разнообразието от температурни условия, които влияят на нейното развитие и плододаване. Ябълката е известна със своята студоустойчивост и може да издържа на ниски температури от минус 29 до минус 32° С през зимния период.

Някои сортове, произлезли от по-северни райони, дори могат да издържат до минус 35-40° С.

Въпреки тази студоустойчивост, вниманието към температурните колебания е от съществено значение. Резките промени в температурата, особено когато последват след продължителен период на топлина, могат да предизвикат измръзвания дори при температури от минус 27-28° С.

Следователно, пролетното развитие на ябълката, което настъпва по-късно, рядко се сблъсква с измръзвания в началото на пролетта.

Високите летни температури, особено над 33-35° С, също оказват влияние върху ябълковите дървета. Те могат да доведат до пригори по плодовете и листата, ускорено узряване и по-лоша съхраняемост на плодовете. Въпреки това, общо взето, температурният фактор не е ограничителен за отглеждането на ябълката в местните условия.

1.2 Изисквания към влажността

Отглеждането на ябълкови дървета изисква внимание към влагата както в почвата, така и във въздуха, тъй като както недостигът, така и излишъкът на влага могат да окажат влияние върху техните развитие и плододаване.

Почвената влага играе важна роля и е силно влияние от подложката, на която са присадени дърветата. При използване на клонови подложки, което е обичайна практика, особено важно е да се поддържа почвата влажна, особено ако се използват по-слаби подложки.

Въпреки това, ябълката добре понася известно преовлажняване на почвата, но е важно това да не се задържа прекалено дълго време. По-високата относителна влажност на въздуха също е благоприятна за развитието на ябълката.

При ниска атмосферна влажност и по-високи температури може да се наблюдава опадване на плодовете и листата при някои сортове.

1.3 Изисквания към светлината

При отглеждането на ябълкови дървета, светлината играе важна роля и влияе на техния растеж и плододаване. Ябълката изисква достатъчно слънчева светлина, като тя се нарежда на четвърто място по отношение на изискванията към светлината след прасковата, кайсията и крушата.

Интензивността на фотосинтезата, която е важна за растежа и развитието на растението, също зависи от наличието на достатъчно светлина. Освен това, светлината има влияние и върху обагрянето на плодовете и тяхното качество.

По-добро огряване на листата и плодовете се постига, когато короните на дърветата са формирани по-рехаво и се извършват редовни резитби за просветляване.

Разполагането на редовете с ябълкови дървета е важен аспект за осигуряване на достатъчно светлина. Идеално е редовете да бъдат разположени по посока север-юг, което помага за по-доброто огряване на дърветата и подобрява условията за растеж и плододаване.

1.4 Изисквания към почвата

Изборът на подходяща почва е от съществено значение за успешното отглеждане на ябълкови дървета. Ябълката процъфтява най-добре върху плодородни, добре дренирани глинесто-песъчливи или песъчливо-глинести почви, които не са твърде плитки и са добре влагозапасени.

Идеалният тип почва за ябълките включва алувиално-ливадни почви, които се намират в речни долини и имат стабилно влагозапасяване.

Също така, излужените и слабо оподзолени канелени почви предоставят добри условия за растеж и плододаване на ябълковите дървета. Въпреки това, ябълката може да се развива успешно и върху други типове почви, освен ако те не са силно песъчливи, засолени или имат много тежък глинен състав.

Почвите с плитък непропусклив хоризонт също не са подходящи за отглеждане на ябълкови дървета.

Трябва да се избягва засаждането на ябълка на терени с високо ниво на подпочвени води, тъй като това може да доведе до нежелани последици за растежа и здравето на дърветата.

В случаи, когато се налага засаждането на ябълкови дървета в по-бедни и сухи почви, където няма възможност за редовно напояване, е препоръчително да се използват дръвчета, присадени на семенна подложка, за да се осигури по-добро адаптиране и устойчивост на растенията.

За ябълката, крушата, ореха и прасковата най- благоприятна е слабо киселата до неутралната ре­акция на почвата (pH 6,5—7,5)

2. Избор на сорт

Ябълковите сортове се разделят в зависимост от времето на зреене – летни, есенни и зимни. Летните сортове зреят от юли до средата на август. Обикновено плодовете могат да се съхраняват около 10 дни.

Есенните сортове са представени основно от сорт Златна пармена. В полските райони плодовете узряват в края на август или началото на септември и обикновено могат да се съхраняват до края на октомври.

В планинските райони този сорт узрява към края на септември и може да се съхранява до януари или февруари. Той е един от най-подходящите за тези райони ябълкови сортове.

Зимните сортове предлагат най-голямо разнообразие. Зрелостта на плодовете за тях е през септември или октомври, а периодът на консумация варира от 1 до 4 месеца.

Според най-новите данни препоръчителния сортов състав при ябълката е: Виста бела, Примруж, Молиз делищес, Гала, Озарк голд, Старкримсон, Голден смути, Белголден, Пинова, Морспър голден, Джонаголд, Мелроуз, Чадел, Муцу, Шарден, Джърси ред, Бребърн, Фуджи и Грени смит, за конвенционално производство и Уйлямспрайд, Редфрий, Дейтън, Прима, Джонафрий, Сърпрайз, Дженерос, Ревена, Флорина и Ентърпрайз за интегрирано и биологично производство.

За любителите овощари внимание заслужават и някои от позабравените стари ценни сортове като: Златна пармена, Жълт белфльор, Английска зелена ренета, Бял зимен калвил, Кокс оранжева ренета, Демократ.

3. Подготовка на почвата

Ябълковите дръвчета се нуждаят от дълбока, плодородна и добре дренирана почва, богата на органични вещества. Идеалният pH е между 6,0 и 6,5. Ако имате по-тежка или песъклива почва, обогатете я предварително с торф, компост или друг органичен материал.

Подгответе внимателно терена преди засаждане. Разрохкайте почвата дълбоко навътре и отстранете всички плевели и корени. Направете леко издигнати лехи, които ще осигурят добър дренаж.

4. Засаждане

Правилното засаждане е от решаващо значение за бъдещото развитие и продуктивност на ябълковите дръвчета. Ето стъпките, които трябва да следвате:

4.1 Избор на подходящо място

 • Осигурете място с пълно слънчево греене най-малко 6-8 часа на ден
 • Избягвайте ниски и заблатени участъци, където се задържа влага
 • Предпочетете леко възвишение или склон за добър дренаж
 • Имайте предвид, че дърветата ще нарастват и не ги засаждайте твърде близо до сгради, огради и други препятствия

4.2 Подготовка на ямите

 • Изкопайте ями с диаметър 60-90 см и дълбочина около 45-60 см, в зависимост от размера на коренната система
 • Обръщайте почвата внимателно, като отделяте плодородния пласт настрана
 • Смесете откопаната почва с обилно количество компост или добре изгнил оборски тор
 • На дъното на ямата направете куп с подобрената почвена смес, върху който да поставите коренната система

4.3 Засаждане на фиданката

 • Развалете внимателно коренната система, като отстраните всички повредени или гънки корени
 • Потопете корените в разтвор от глина и вода, за да образувате защитен слой или „утайка“
 • Поставете фиданката вертикално в ямата, като ориентирате цъфналото окце на пъпката навън
 • Разпръснете старателно корените навън и нагоре в радиална посока
 • Запълнете с подобрената почвена смес, като стъпквате леко около корените
 • Коренната шийка трябва да е малко над нивото на почвата, за да не се озове под земята

4.4 Следващи стъпки

 • Оформете леко вдлъбнато кръгче около стъблото, за да може да се напоява ефективно
 • Обвържете фиданката стабилно към здрав колче за подпора
 • Мулчирайте добре зоната около дървото с 5-10 см слой от компост или кори
 • Напоявайте обилно след засаждането с около 15-20 литра вода

5. Грижи за младите ябълкови дръвчета

Първите няколко години след засаждането са критични за оформянето на здрава структура и създаването на основа за бъдещите обилни реколти. Ето някои важни съвети за поддръжката на младите ви ябълкови дръвчета:

Редовно напояване – Първите 2-3 години младите дръвчета развиват коренова система и се нуждаят от обилно напояване. През пролетта и лятото осигурявайте около 20-30 литра вода седмично, в зависимост от времето. Поливайте дълбоко около короната, а не повърхностно.

отглеждане на ябълка

Формираща резитба – От самото начало прилагайте формираща резитба, за да оформите добра скелетна структура и отворена, чашковидна корона. Изберете 3-4 добре разпределени разклонения за основни скелетни клони и ги формирайте под ъгъл около 60 градуса спрямо централното стъбло.

Подпори и обвързване – В първите няколко години обвържете младите дръвчета стабилно към подпори, за да се предпазят от вятър и да израснат изправени. Използвайте мек материал, който няма да нарани кората.

Мулчиране – Постелете дебел пласт мулчираща покривка от борина, кори или компост около всяко младо дърво. Това ще запази влагата, обогати почвата с хранителни вещества и ограничи плевелите.

Защита от гризачи – През зимата гризачите като зайци и мишки могат да обелят и повредят младите фиданки. Сложете защитни цилиндри от плътен материал около стъблата, за да ги предпазите.

Подхранване – В началото на април приложете тор с бавно освобождаване на азот около короната, но внимавайте да не допирате стъблото директно. Първите 2-3 години дърветата все още не са напълно установени и не се нуждаят от активно торене.

Следвайки тези съвети както и общите грижи за напоителен режим, резитба и борба с болести и вредители, вие ще изградите здрава основа за впечатляващи бъдещи ябълкови насаждения.

6. Поддръжка на възрастните дървета

След като навлязат във фазата на плододаване, ябълковите дръвчета се нуждаят от малко различни грижи. Редовно наторяване е задължително за осигуряването на хранителни вещества. През февруари-март приложете комплексен органичен или минерален тор около короната. Количествата зависят от възрастта и размера на дърветата.

През месеците март-април провеждайте ежегодна санитарна резитба. Премахвайте всички сухи, увредени или прекалено сгъстени клони, за да осигурите добър въздушен поток и проникване на светлина.

При млади дървета продължавайте да формирате скелета, а при по-възрастните съкращавайте по-дългите разклонения до 25% за да стимулирате новите плодни леторасти.

Прилагането на сезонен поливен режим е от съществено значение. През активния вегетационен период осигурявайте поне 30-50 литра вода седмично на всяко дърво, в зависимост от почвените и климатични условия. Избягвайте прекалено обилно напояване, което може да причини гниене на корените.

7. Борба с болести и вредители

За да се радвате на обилни и здрави реколти от ябълки, трябва да следите внимателно за симптоми на болести и нападение от вредители. Ето описание на някои от най-честите проблеми и начини за справяне с тях:

Брашнеста мана

Едно от най-сериозните гъбични заболявания при ябълковите дръвчета. Проявява се с бял, рапав налеп по листата, пъпките и плодовете. За борба прилагайте фунгицидни пръскания с контактни средства на базата на сяра и мед според инструкциите. Използвайте и устойчиви сортове.

Струпясване

Причинява се от гъбата Venturia inaequalis. Симптомите са петна по листата и деформации на плодовете. Ключово е третирането с подходящи системни фунгициди в началото на вегетацията и след цъфтеж.

Фитофтора

Опасно гъбично заболяване, което напада плодовете и дървесните части, причинявайки гниене и загиване на клони. Прилагайте контактни фунгициди на базата на бакър според утвърден график. Подобрете дренажа и не допускайте преовлажняване.

Ябълков червей

Ларвите на този нощен пеперуден вид живеят и се хранят в плодовете. Наблюдавайте за входни отвори и дребни паднали ябълки. Ефективният метод е поставянето на феромонни разпръсквачи и уловки, както и обработка с биологични инсектициди.

Листни въшки

Тези дребни насекоми изсмукват соковете и ослабват дърветата. Симптоми са навитите и изсъхнали листа. Използвайте минерални или растителни масла за пръскане през зимата за унищожаване на яйцата. При силна инвазия прилагайте селективни инсектициди.

Нематоди

Вредните кръгли червеи нематоди проникват в корените и ги увреждат. Разпознават се по изкривени стъбла и клони с бледни листа. Третирайте почвата с препарати срещу кореноглождащи нематоди според указанията. Извършвайте дълбоко разрохкване.

Ключът към успеха е комбинирането на профилактични и лечебни мерки, както и прецизно спазване на растителнозащитния календар. Използвайте подходящи биологични и интегрирани системи, които ограничават употребата на синтетични препарати.

8. Беритба на плодовете

Внимателно следете периода на узряване на всеки сорт и не забравяйте да отбелязвате подходящите дати за прибиране. Леко разклащане на клоните след развитие на типичния цвят и аромат ще покаже кои ябълки са вече узрели.

Внимателно обирайте плодовете, като не дръпате силно и ги трупате върху меки повърхности. Незабавно отстранете всички наранени, гнили или дефектни ябълки.

9. Правилно съхранение

Правилното съхранение е ключово за удължаване на сезона за консумация на пресни ябълки. Поддържайте температура възможно най-близо до 0°C и влажност около 90-95%. Периодично преглеждайте запасите и отстранявайте всички плодове, които показват признаци на развала.

За оптимално съхранение сортирайте ябълките внимателно според степента на зрялост. По-наситените и твърди плодове могат да се задържат за по-дълго. Внимавайте да не смесвате различни сортове в една партида, тъй като те имат различни изисквания към условията на съхранение.

Ако планирате да преработвате част от реколтата, има редица възможности. Можете да приготвяте домашни сокове, компоти, конфитюри, оцет, па дори алкохолни напитки. Съхранявайте ги в стерилни буркани на хладно и сухо място. Внимавайте да не пренапълвате съдовете, защото това ще наруши стерилността.

Много фермери предпочитат да оставят част от ябълките на клоните през зимата, за да се насладят на свежия им вкус и аромат чак до следващата пролет. Просто махнете всички увредени и леки плодове след първите зимни студове.

10. Подрязване и поддръжка през зимата

Зимният период е подходящ за извършване на основната годишна резитба на ябълковите дръвчета. Когато са в състояние на покой, клоните им са по-устойчиви на нараняване и заболяване.

Започнете с премахване на всички сухи, болни или прекалено сгъстени разклонения, за да подобрите въздухообмена и достъпа на слънчева светлина. Също така внимателно съкратете около 1/3 до 1/2 от миналогодишните издънки, за да стимулирате развитието на нови плодни пъпки.

Ако дърветата са в добро състояние, резитбата трябва да е по-лека и формираща. Подравнете само където е необходимо, за да запазите желаната структура и тапицирана форма. Обърнете специално внимание на централното стъбло и основните скелетни клони.

След резитбата е добър момент да приложите комплексен тор или компост около короните, за да подсилите дърветата за предстоящия активен вегетационен период. Почистете внимателно зоната около стъблата и сложете нова мулчираща покривка.

11. Техники за биологично отглеждане на ябълка

Ако желаете да отглеждате ябълките си по биологичен начин, без използване на синтетични торове и пестициди, има няколко съвета, които да следвате:

 • Използвайте органични торове като оборски тор, компост, зелено торене с бобови култури.
 • Прилагайте биологични средства за растителна защита на базата на бактерии, гъбички или растителни екстракти.
 • Поддържайте плодородието на почвата чрез мулчиране и сеитбообращение.
 • Прилагайте интегрирани методи за борба с вредителите като феромонни уловки, механични бариери, насърчаване на полезните насекоми и гъбички.
 • Извършвайте прецизна резитба за оптимално проветряване и достъп на светлина.
 • Избирайте устойчиви на болести сортове ябълки и подложки.

С малко повече усилия и търпение, вие можете напълно да се откажете от синтетичните продукти и да се насладите на екологично чиста и здравословна реколта.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *